ادعای جدید جهانگیری: مردم ایران از دوران سخت عبور کردند! | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم
ادعای جدید جهانگیری: مردم ایران از دوران سخت عبور کردند!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می‌گوید بر اساس آخرین گزارش‌ها، مردم ایران از دوران سخت عبور کرده‌اند.