با نابودگرترین گونه روی زمین آشنا شوید! | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم
با نابودگرترین گونه روی زمین آشنا شوید!

میلیون‌‌ها گونه موجود بر روی کره‌ زمین در خطر نابودی توسط یک گونه بسیار قوی قرار دارند؛ گونه‌ای تنها یک صدم درصد از حیات زمین را تشکیل می‌دهد؛ اما ۸۳ درصد از پستانداران و نیمی از گیاهان را نابود کرده‌ است.