توهین زشت علی مطهری به دانشجوی دختر؛ «قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!» | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم
توهین زشت علی مطهری به دانشجوی دختر؛ «قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!»

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دانشجوی دختر به او می گوید: «قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!»