پایانه مسافربری مرکزی استان قم و جابجایی زائرین اربعین حسینی به مرزهای غربی کشور | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم
پایانه مسافربری مرکزی استان قم و جابجایی زائرین اربعین حسینی به مرزهای غربی کشور

پایانه مسافربری مرکزی استان قم و جابجایی زائرین اربعین حسینی به مرزهای غربی کشور

روزانه ۸۰ تا ۹۰ دستگاه اتوبوس از پایانه مسافربری مرکزی قم به سمت مرزهای غربی حرکت می کنند