گریه‌های علما بر تابوت شهید حاج قاسم سلیمانی در قم | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم
گریه‌های علما بر تابوت شهید حاج قاسم سلیمانی در قم

بوسه و گریه‌های علما بر تابوت شهید حاج قاسم سلیمانی در قم