دوشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۹ Monday, 30 March , 2020
سقائیان نژاد
حمایت شهرداری از اجرای طرح «قم شهر بدون دخانیات» ۱۶ مهر ۱۳۹۸
شهردار قم خبر داد

حمایت شهرداری از اجرای طرح «قم شهر بدون دخانیات»

شهردار قم با اشاره به طرح "قم شهر بدون دخانیات" گفت: شاخص‌های شهر بدون دخانیات باید مشخص شود و بر اساس برنامه اقدامات انجام شود و شهرداری قم حمایت کامل خواهد کرد.

حمایت شهرداری قم برای اجرای طرح «قم شهر بدون دخانیات» ۱۰ مهر ۱۳۹۸

حمایت شهرداری قم برای اجرای طرح «قم شهر بدون دخانیات»

شهردار قم نیز با اشاره به طرح «قم شهر بدون دخانیات» گفت: شاخص‌های شهر بدون دخانیات باید مشخص شود و بر اساس برنامه اقدامات انجام شود و شهرداری قم حمایت کامل خواهد کرد.

دولتی‌شدن شهرداری‌ها شهرها را با مشکل مواجه می‌کند ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

دولتی‌شدن شهرداری‌ها شهرها را با مشکل مواجه می‌کند

شهردار قم گفت: دولتی‌شدن شهرداری‌ها بسترساز ایجاد مشکلات متعدد همچون دیگر بخش‌های اقتصادی کشور است.