هر زائر، داستانی ناگفته دارد، رازی در دل…
هر زائر، داستانی ناگفته دارد، رازی در دل…

در دل شب، هنگامی که تاریکی بر زمین سایه می‌افکند، زائران مسجد جمکران، راهی سفری معنوی می‌شوند؛ قدم‌هایشان، نغمه عشق و امید را زمزمه می‌کند و قلب‌هایشان، سرشار از شور و اشتیاق است.

زهرا زنگنه؛ هر زائر، داستانی ناگفته دارد، رازی در دل نهفته دارد، و امیدی در اعماق وجودش شعله‌ور است؛ اشک شوق در چشمانشان حلقه زده و نغمه دعای فرج بر لبانشان جاری است.

در این مکان مقدس، زمین و آسمان به هم می‌پیوندند و زائران، در دریای رحمت الهی غرق می‌شوند. آرامشی عمیق بر فضای مسجد حاکم است، گویی نسیمی از بهشت، بر قلب‌های زائران می‌وزد.

در این لحظات ناب، زائران، خود را در آغوش امن الهی احساس می‌کنند و به یقین می‌رسند که دعای آنها مستجاب خواهد شد؛ جمکران، مأمن دل‌های شکسته و ملجأ  غم‌دیدگان است.

در این مکان مقدس، امید در دل‌ها شکوفه می‌زند و ایمان به یاری حق تعالی، در وجود زائران تقویت می‌شود.

زائران جمکران، با قلب‌هایی آکنده از امید و ایمان، به خانه‌های خود باز می‌گردند و منتظر روزی هستند که خورشید عدالت و معنویت، از مشرق جمکران طلوع کند.

عکس: مهدی جعفری

  • نویسنده : زهرا زنگنه