برگزاری کارگاه توجیهی بهره‌مندی آموزشگاه‌های آزاد فنی قم از ماده ۱۳۴ مالیات‌های مستقیم
برگزاری کارگاه توجیهی بهره‌مندی آموزشگاه‌های آزاد فنی قم از ماده ۱۳۴ مالیات‌های مستقیم

کارگاه توجیهی نحوه برخورداری آموزشگاه‌های آزاد استان از ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم با حضور اعضاء هیئت مدیره کانون و انجمن‌های صنفی استان برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم به نقل از روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان قم، کارگاه توجیهی نحوه برخورداری آموزشگاه‌های آزاد استان از ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد.

سید محمود عرب مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در جریان برگزاری این دوره آموزشی اظهار کرد: ماده ۱۳۴ تصریح دارد که روش محاسبه مالیات آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای که دارای مجوز آموزش فنی و حرفه‌ای هستند با احتساب مالیات صفر درصد لحاظ خواهد شد.

او افزود: شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی و احتساب مالیات با نرخ صفر درصد منوط به ارائه اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری، برای درآمدهای خود در مواعد مشخص ‌شده توسط مودیان مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مالیات آنها را با نرخ صفر مورد محاسبه قرار می‌دهد.

او ادامه داد: در این بین تنظیم صحیح اظهارنامه نیاز به آموزش صحیح دارد و کارگاه آموزشی حاضر هم با همین هدف برگزار شده است.

گفتنی است کارگاه آموزشی نحوه برخورداری آموزشگاه‌های آزاد استان از ماده ۱۳۴ با حضور معاون اداره کل امور مالیاتی استان در اتاق جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم برگزار شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم