اجرای طرح ساماندهی گاراژهای ضایعاتی در شهر قم
اجرای طرح ساماندهی گاراژهای ضایعاتی در شهر قم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از اجرای طرح ساماندهی گاراژهای ضایعاتی درشهر قم خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدارقم، سید عبدالله میرابراهیمی اظهارکرد: وجود گاراژهای ضایعاتی مشکلاتی از جمله بروز آلودگی‌های زیست محیطی و بهداشتی را به دنبال داشته و همچنین موجب نازیبایی منظر شهری می‌شود که باید این نقیصه را برطرف کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در ادامه بیان کرد: طبق قانون مدیریت پسماند فعالیتگاراژها غیرقانونی بوده و خرید و فروش پسماند ممنوع است و ضروری است که نسبت به اجرایقانون اهتمام داشته باشیم.

میرابراهیمی با اشاره به تشکیل کمیته ساماندهی زباله گردها و مراکز تفکیک با حضور نمایندگانیاز دستگاه‌های استانی از جمله، فرمانداری، مرکز بهداشت، اداره کل محیط زیست استان قم، نیرویانتظامی و شهرداری قم، خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی، براساس طرح مصوب کارگروه مشاغلمزاحم شهری، قانون ۱۶ مدیریت پسماند، قانون ۶۸۸ مجازات اسلامی، مشاغل مزاحم شهری و بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به شکایات مردمی در خصوص مشکلاتی که این اماکن در سطح شهر قم ایجاد می کنند،یادآور شد: اکثر این گاراژها در بافت مسکونی قرار دارند و شکایات مردمی متعددی در این زمینه جهت رسیدگی به موضوع وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به شناسایی ۳۰۰ محل نگهداری ضایعاتدر سطح شهر، گفت: با همکاری اعضای کمیته ساماندهی مراکز تفکیک پسماند، زباله گردها وگاراژهای ضایعاتی در مرحله نخست ۳۰۰ مرکز شناسایی شد و در مراحل بعدی تشکیل پرونده،پلمب و ارجاع به مراجع قضایی صورت گرفت.

میرابراهیمی با اشاره به شرایط فعلی جامعه و وجود ویروس کرونا، افزود: عزم مدیران شهری واستانی بر ساماندهی این موضوع است تا از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیری شود.

انتهای پیام/