کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» منتشر شد
کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» منتشر شد

کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» نوشته مرتضی جوادی آملی به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۷۲۰ صفحه چاپ و منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، کتاب «سیاست الهیه در حکمت متعالیه» نوشته مرتضی جوادی آملی به همت انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۷۲۰ صفحه چاپ و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، این اثر شرحی بر مشهد پنجم کتاب الشواهدالربوبیّه اثر بزرگ حکیم نامدار اسلامی صدرالمتألّهین شیرازی است.

شیوه و روش این کتاب شرح، توضیح و تبیین مطالب بر اساس مبانی حکمت متعالیه و هماهنگی آن با منابع ربوبی اعّم از کتاب و سنّت و بررسی مناسبات بین کشف عقلی حکمی و شهود قلبی عرفانی و وحیانی است.

در تمامی مشاهد پنجگانه این کتاب ضمن نمایان‌ساختن جلوه‌های وحیانی، پافشردن بر مواضع برهانی و تأکید بر قوالب عقلی و حِکَمی مشهود است.

در همین راستا، فلسفه به دانش فقه بها بخشیده و ضمن تأیید موضوع این دانش یعنی بررسی قول و احکام الهی که از علوم اعتباریه است، به سهم و نقش عمده آن در ابواب مختلف فقهی و مشخصاً به سیاست پرداخته و از جانب دستگاه فقه به کارآمدی سیاست اسلامی فتوا می‌دهد.

ویژگی بارز این کتاب آن است که می تواند در پیشبرد فهم سیاست دینی و برخورداری از مواهب سنت وحیانی و زدودن اندیشه های الحادی و شرک آلود در فضای فلسفه سیاسی دانش سیاست نقش قابل توجهی ایفا نماید.

ویژگی دیگر این اثر اینکه تمامی ظرفیت حکمت آن روزگار را در فهم حقایق و معارف وحیانی به کار گرفته و شواهد ربانی را در اندیشه شریف و حکیمانه انسانی نشانده است.

این کتاب با احترام به تجارب بشری سعی دارد ضمن تبیین گزاره ها و آموزه های بنیادی سنت وحی به وفاق و آشتی بین این دو اندیشده، سراج عقل را به سوی صراط وحی بگیرد تا فهم و معرفت درست اتفاق افتد.

انتهای پیام/د

  • منبع خبر : پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی