جلوگیری از تغییر کاربری فضاهای سبز کوچک در شهر
جلوگیری از تغییر کاربری فضاهای سبز کوچک در شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: قوانین مناسبی برای جلوگیری از تبدیل فضاهای سبز کوچک به کاربری تجاری و مسکونی تدوین شده است.

 

سیدمجتبی سبحانی در گفتگو با خبرنگار دیدار قم با اشاره به محدودیت‌های موجود در مناطق قدیمی برای ایجاد بوستان و فضای سبز گفت: در بافت تاریخی به دلیل تراکم شهری نمی‌توان بوستان احداث کرد اما سیاست‌های موجود ایجاد لکه‌های سبز کوچک است.

وی نبود فضا برای ایجاد لکه سبز در بافت فرسوده را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: ارقام مناسبی در بودجه پیش‌بینی شده تا لکه‌های سبز در نقاط محروم از فضای سبز احداث شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم در خصوص حساسیت‌های موجود برای حفظ فضای سبز خاطرنشان کرد: قوانین مناسبی تدوین شده است تا فضاهای سبز کوچک تبدیل به کاربری تجاری و مسکونی نشود.

وی با اشاره به حساسیت‌های موجود در خصوص جلوگیری از جابه‌جایی یا قطع درختان تصریح کرد: تنها مرجع برای تصمیم‌گیری در این خصوص کمیسیون ماده ۷ است و مجوز فقط برای جابه‌جایی صادر خواهد شد و اگر قرار باشد مجوزی برای صادر شود باید به ازای هر درخت ۴۲ درخت مثمر کاشته شود.

سبحانی با اشاره به کمبود منابع آبی، استفاده صحیح از منابع موجود را مهم توصیف کرد و گفت: در همین راستا کاشت درختان مثمر و مقاوم متناسب با اقلیم گرم و خشک در برنامه قرار دارد.

  • نویسنده : مهدی جعفری