معلم یعنی همه چیز و همه کس
معلم یعنی همه چیز و همه کس

معلم، چراغی نورانی است که راه زندگی را روشن و هموار می‌سازد و امید به زندگی و آینده را در انسان چندین برابر می‌کند.

 

زهرا زنگنه؛ آنها با علم و دانش خود، به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا آینده‌ای روشن برای خود رقم بزنند و هیچ گاه در مسیرهای سنگلاخی زندگی ناامید نشوند.

معلمی از جمله مشاغلی است که نیازمند صبر و حوصله و عشق فراوان است چرا که باید عشق را به مادران و پدران آینده تزریق کند، دانش آموزان امروز مادران و پدران فردایی نزدیک هستند که باید راه و رسم زندگی را به آیندگان منتقل کنند.

تدریس، عشق و صبر می طلبد، عشقی که علی رغم دیدن کج رفتاری ها و بد رفتاری ها فقط لبخند و مهربانی را به همراه داشته باشد.

دیدن معلم و توجه به خواسته هایش همیشه باید در اولویت باشد چرا که معلمان امروز پزشکان، مهندسان، پدران و مادران آینده را پرورش می دهند.

با این اوصاف معلمی از جمله شغل های سختی است که باید مورد حمایت و توجه همگان باشد.

تقدیر و تشکر از مقام معلم نباید فقط به روز معلم محدود شود هر زمان که برایمان مقدور بود باید قدردان زحمات این قشر زحمتکش جامعه باشیم.

  • نویسنده : زهرا زنگنه