تجمع زنان افغانستانی مقیم قم در اعتراض به طالبان | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم