تجمع کارگردانان و بازیگران سینما در حمایت از مردم خوزستان | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم