میزبانی خادمان موکب بانوی کرامت از موکب‌داران عراقی | پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم