پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲ Thursday, 28 September , 2023
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
دبیر جشنواره شهادت قلم منصوب شد ۲۱ تیر ۱۴۰۰

دبیر جشنواره شهادت قلم منصوب شد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در حکمی، دبیر نخستین جشنواره شهادت قلم را منصوب کرد.