پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024
شهید ابراهیمی
روزی که ماه در «گویان» طلوع کرد ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

روزی که ماه در «گویان» طلوع کرد

تلفنش زنگ خورد، سرایدار کالج بود، گفت سقف اتاق کامپیوتر چکه می‌کند. برخاست و آماده شد. همسر باردارش نگران بود. از او خواست چون هوا تاریک شده و گویان امنیت ندارد، نرود. گفت می‌روم و زود برمی‌گردم.