دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 24 June , 2024
محراب شهر
«محراب شهر» گامی در مسیر ارتقاء فرهنگ شهروندی ۱۰ تیر ۱۴۰۰

«محراب شهر» گامی در مسیر ارتقاء فرهنگ شهروندی

کارگروه محراب شهر یا همان کارگروه فرهنگی و اجتماعی بوستانها و محلات با محوریت مساجد به عنوان یکی از طرح‌های زیربنایی شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی تشکیل شده است.