پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲ Thursday, 28 September , 2023
موسسه فرهنگی
ورود ۲۰۰ دانش آموخته صنعت بیمه به بازار کار در سال گذشته ۱۷ دی ۱۴۰۱
مدیرعامل موسسه آینده سازان خبره مطرح کرد:

ورود ۲۰۰ دانش آموخته صنعت بیمه به بازار کار در سال گذشته

مدیرعامل موسسه آینده سازان خبره با بیان اینکه دانش آموختگان در این موسسه پس از پایان دوره آموزشی و دریافت گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی به بازار کار در صنعت بیمه وارد می شوند، گفت: 200 دانش آموخته صنعت بیمه از سوی این موسسه وارد بازار کار شدند