موضوع: مناقصه عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی توسط بلدوزر در پروژه ۴۰۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن طایقان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

۱- موضوع مناقصه: عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی توسط بلدوزر در پروژه ۴۰۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن طایقان

۲- صلاحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                

کلیه تأمین کنندگان حقیقی و حقوقی ماشین آلات عمرانی، دارای راننده صلاحیت دار و ماهر (دارای گواهینامه مرتبط و همچنین گواهی تست سلامت)

۳- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

۴- هزینه خرید اسناد: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد که به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم واریز گردد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادها : دو ماه

۶- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه معاملات داخلی بنیاد مسکن : ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارده میلیارد و سیصد میلیون ریال) است ‌که‌ باید به‌ یکی‌ از صورت‌های‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ (( الف‌ )) به‌ دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم ‌شود:

الف‌) ضمانت‌ نامه‌ بانکی‌ به‌ نفع‌ کارفرما.

ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا ۲۶۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۳۶۰۷۶۲۰۰IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

ج) فرم تاییدیه مطالبات، مورد تأیید امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

مدت‌ اعتبار تضمین‌ فوق‌ دو ماه‌ بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ معتبر باشد و برای‌ دو ماه‌ دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

۷- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره ۱۱ ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

تلفن های تماس : ۱۵-۰۲۵۳۲۸۵۶۶۱۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم – امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی

شناسه آگهی: ۱۷۰۶۹۶۲