موضوع: مزایده تعدادی صندلی مستعمل و دکل های مخابراتی و سیم کارت

بانک سپه در نظر دارد تعدادی صندلی مستعمل، دکل های مخابراتی و دو عدد سیم کارت همراه اول خود را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

زمان بازدید: از ساعت ۹ الی ۱۲ روزهای ۱۶ الی ۲۳ تیر ۱۴۰۳ پس از هماهنگی با دایره پشتیبانی و ساختمان بانک سپه با شماره تماس ۰۲۵۳۶۶۴۸۹۷۰

شناسه آگهی: ۱۷۴۵۹۸۱