موضوع: آگهی مناقصه خرید کت و دو شلوار، پیراهن و بج سینه

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه های زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

 

۱-مدت انجام پیمان‌ هر کدام از مناقصات ۸ ماه  شمسی می باشد.

۲- متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به شماره حساب بانک شهر ۱۰۰۶۰۰۴۶۰۰۵۸ به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است) .

۳-پیش پرداخت: مطابق بند ۳-۲ قرارداد، تا سقف ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی می باشد که بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.

۴-سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است و مناقصه گران مکلف‌اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.

۵-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی ب- خالص مطالبات نقدی بلوکه شده تایید شده معامله‎گران ج- وجه نقد مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام کار) نزد بانک شهر به ‎شماره حساب بانکی ایران (شبا) شهرداری قم: (۵۴ – ۴۳۰۰ – ۰۳۰۰ – ۰۰۱۰ – ۰۰۰۰ – ۰۶۱۰ – ۰۷IR) اقدام فرمایید.

۶-مهلت خرید و تحویل اسناد:

-مهلت خرید اسناد: از روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ لغایت روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ساعت ۱۹:۰۰ است.

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز دوشنبه شنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ لغایت روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ تا ساعت ۱۱:۰۰ است.

-زمان بازگشایی پاکات : روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ساعت ۰۸:۰۰ در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.

۷-جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی با معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با شماره تلفن‌ ۳۶۱۰۴۱۷۹-۰۲۵ و جهت پاسخگویی به سوالات عمومی با اداره کل قراردادها و پیمانها (اداره امور پیمانها و کمیسیونها) با شماره تلفن ۳۶۱۰۴۳۳۳- ‌۰۲۵  تماس حاصل فرمائید.

۸-محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار به نشانی قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم، اداره کل حراست می‌باشد.

شناسه آگهی: ۱۷۴۸۱۰۳