موضوع: آگهی مزایده عمومی فروش املاک

سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری قم از طریق بر گزاری مزایده عمومی به شرح ذیل نسبت به فروش املاک تحت اختیار خود با مشخصات و شرایط کلی زیر اقدام نماید.

موقعیت ملک: قم- میدان میوه و تربار شهرک خودرویی

تاریخ،روز و محل کمیسیون معاملات:

بازگشایی پاکت ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ در سالن جلسات سازمان توسعه و عمران شهرداری قم

 • تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان توسعه و عمران قم و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸  به شماره شبای (۸۸ ۲۲۰۲ ۱۰۰۶ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۶۱۰ ۰۲IR)نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .
 • نحوه پرداخت: بصورت کاملا نقدی یا تهاتر با مطالبات تایید شده سازمان
 • متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir نسبت به خرید اسناد مزایده به مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  (سه میلیون) ریال اقدام نمایند.(هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است) .
 • سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
 • بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ ، مشخص ، معین و بدون ابهام باشد.
 • کلیه هزینه نقل و انتقال ( عوارض مالیات و غیره ) ، هزینه درج آگهی ها و کارشناسی املاک به عهده برنده مزایده می باشد.
 • شرکت کنندگان میبایست در چارچوب لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت (مصوب ۱۳۳۷) اقدام نمایند.
 • محل تحویل پاکات : قم ، بلوار امام موسی صدر ساختمان مرکزی شهرداری قم اداره کل حراست.
 • محل دریافت و بازگشایی اسناد مزایده : قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی نبش عابدی نهم ، ساختمان شهرداری منطقه ۳ ، طبقه سوم.
 • متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با واحد املاک سازمان به آدرس قم ، میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی نبش کوچه نهم ، ساختمان شهرداری منطقه ۳ ، طبقه سوم.مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۶۶۶۲۲۵۱-۰۲۵ داخلی ۶۳۸۴ تماس حاصل فرمایند .
 • محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم. اداره کل حراست است.

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

شناسه آگهی: ۱۷۰۶۹۵۷