دانشگاه علوم پزشکی قم

                 معاونت غذا و دارو

موضوع: فراخوان تاسیس داروخانه در شهر دستجرد  استان قم

 معاونت غذا و دارو قم دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد نسبت به تاسیس داروخانه در شهر دستجرد از توابع استان قم، طبق ضوابط (تبصره ۲، ماده ۴ آئین نامه تاسیس، ارائه خدمات و امور داروخانه‌ها) اقدام نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط با داشتن حداقل ۲۰۰۰ امتیاز حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها (HIX) و یا تماس با واحد امور داروخانه‌های این معاونت به شماره ۰۲۵۳۶۱۶۲۶۱۷ اقدام نمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۵۹۰۰۴