موضوع: مزایده واگذاری املاک و مستغلات

شهرداری قم در نظر دارد نسبت به واگذاری املاک با مشخصات و شرایط کلی زیر، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

۱- متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال را به شماره حساب بانک شهر ۱۰۰۶۰۰۴۶۰۰۵۸ به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است).

۲-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی ب- خالص مطالبات بلوکه شده تائید شده ج- فیش نقدی بانکی مورد قبول است.

۳-شماره حساب بانکی ایران(شبا) شهرداری قم: (۵۴ – ۴۳۰۰ – ۰۳۰۰ – ۰۰۱۰ – ۰۰۰۰ – ۰۶۱۰ – ۰۷IR) جهت واریز از طریق فیش بانکی وجه نقد.

۴-مهلت خرید و تحویل اسناد:

-مهلت خرید اسناد: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ تا ساعت ۱۹:۰۰ است.

-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱  لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۷ تا ساعت ۱۱:۰۰ است.

– زمان بازگشایی پاکات : روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ ساعت ۰۸:۰۰ در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.

۵-شرایط و ویژگی‌های مزایده در شرایط عمومی درج گردیده است و متقاضیان محترم پس از خرید و مطالعه، کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند . امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط است.

۶-متقاضیان محترم برای سوالات تخصصی با اداره کل املاک به شماره ۳۶۱۰۴۴۸۲ – ۰۲۵ و سوالات عمومی با مدیریت امور قراردادها و پیمان ها (اداره پیمان ها و کمیسیونها) با شماره تلفن -۳۶۱۰۴۳۳۴ ۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.

۷-محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار: قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم. اداره کل حراست است.

شناسه آگهی: ۱۷۳۱۲۴۹