همکاری حداکثری مدیریت شهری با تمام دستگاه‌ها
همکاری حداکثری مدیریت شهری با تمام دستگاه‌ها

سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور گفت: رویکرد حاکم بر این مجمع همکاری حداکثری مدیریت شهری با تمام دستگاه‌هاست.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، در پایان دومین نشست مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهر ها و مراکز استانها که با محوریت بازآفرینی و توسعه مسکن ملی و به میزبانی تهران برگزار شد، مهندس امرالهی سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور با اشاره به رویکرد اصلی این مجمع در ادامه مستمر این مجمع، اظهار داشت: رویکرد حاکم بر مجمع، همکاری حداکثری مدیریت شهری با دستگاه های کلان ملی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط استانی و شهرستانی می باشد، بدیهی است استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مستلزم اشرافیت کامل نسبت به تکالیف دستگاه های مختلف است.

امرالهی با اشاره به دیدار با دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، مقامات ارشد وزارتخانه‌های ذیربط و طرح چالشها و پیگیری مطالبات، گفت: رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شهرهای مراکز استان در داین دیدار صمیمانه، ضمن بررسی قوانین و مقررات امور شهرنشینی و شهرسازی، پیشنهادات اصلاحی خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست محترم مجلس، جناب آقای دکتر قالیباف تقدیم کردند.

وی ادامه داد: در دومین نشست مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهر ها و مراکز استانهای کشور، اعضای شوراهای اسلامی، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، دادستانی کل کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران شهری و سایر ذینفعان شهری شرف حضور داشتند، تا ضمن طرح دغدغه ها چالش ها و مطالبات حوزه شهرسازی و معماری شهر های کشور و همفکری و تبادل نظر و انتقال تجربیات موفق و بررسی نحوه اجرایی نمودن آنها،  موارد مطروحه در بیانیه نشست تبریز توسعه بخشیده شود.

وی افزود: اعضا، ضمن تاکید مجدد بر موارد مطروحه در بیانیه نشست تبریز، خواستار تقویت ارتباطات تنگاتنگ با تمامی ذینفعان مدیریت شهری کشور بوده و ناظر به این مهم چهار کمیته مشترک مجزا با سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور، معاونت حقوقی دادستانی کل کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در موضوعات تخصصی و مرتبط با وزرات مربوطه تشکیل گردیده است تا مطالبات شهروندان در دو سطح شهری و ملی پیگیری شود.

سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور ادامه داد: برآنیم تا تمامی تلاش‌ها، ابزار، ظرفیت ها و منابع را به کار گرفته شود، تا با همراهی سایر همکاران شورای اسلامی شهرها، در راستای تحقق شهرهای با همه شمول، که نیازهای همه ساکنین است گام برداریم، تا بی هیچ تبعیضی، شهرهای ایمن، تاب آور و دارای سطح بالایی از کیفیت زندگی را ایجاد کنیم.

وی با اشاره به موارد مورد پیگیری در بیانیه پایانی مجمع اظهار کرد: پیگیری تکالیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن، عطف توجه دولت به مکانیابی پروژه های ساخت مسکن در ظرفیت های درون شهری، پیگیری انجام تکالیف قانون شهرداریها در خصوص بندهای ۱۴ و ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، انتقال تجارب موفق در خصوص صیانت از حریم شهرها به شهرهای دیگر، پیگیری صدور دستورالعمل های لازم در خصوص ساز و کار صدور پروانه ساختمانی به املاک قولنامه ای و پیگیری تشکیل دادسرا یا شعب ویژه رسیدگی به تخلفات شهرسازی از جمله موارد مورد تاکید در جهت بررسی و پیگیری است.

وی تعیین تکلیف آراء قلع و قمع صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: پیگیری انجام تکالیف قانونی مرکز تحقیقات مسکن و شهرداریها در خصوص شناسایی ساختمانهای ناایمن، پیگیری‌های قضایی توسط اعضای شورای اسلامی شهر های کشور در خصوص ترک  فعل ادارات موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، پیگیری تشکیل جلسات شهری و  استانی ستاد های بازآفرینی شهری پایدار و تبیین مفهوم TDR  در خصوص صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی و باغات شهرهای کشور توسط کمیسیون های شهر سازی از جمله موارد مورد تاکید اعضا در طرح در اجلاسیه بعدی خواهد بود.