حیات مقدس
حیات مقدس

قرآن كريم ريشه زندگي، هم در منشأ و پيدايش و هم در صحنه هستي و تداوم حيات، همه را از آب می‌داند و گنبد در مکتب معماري مسلمانان، معنايي از هدف و جايگاه رسيدن به هدف، يعني الله را دارد.

 

مهدی جعفری؛ قرآن کریم ریشه زندگی، هم در منشأ و پیدایش و هم در صحنه هستی و تداوم حیات، همه را از آب می‌داند و گنبد در مکتب معماری مسلمانان، معنایی از هدف و جایگاه رسیدن به هدف، یعنی الله را دارد.

در عکس «حیات مقدس» سعی کرده‌ام قاب‌بندی تصویر به گونه‌ای باشد که منبع قدیمی آب در میان گلدسته‌های مسجد قرار گیرد تا بدین گونه اهمیت آب این عنصر بی‌بدیل هستی را هر چه بیشتر نمایان کنم.

قرارگیری گلدسته‌ها در سمت چپ و راست منبع آن نیز به گونه‌ای نیز القا کننده محافظان آب را دارد که با توجه به اهمیت این مایع حیاتی امروز باید حفظ و حراست از آب در همه بخش‌ها مورد تأکید و توجه قرار گیرد.

 

  • نویسنده : مهدی جعفری