سه شنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۲ Tuesday, 28 November , 2023
سربازان گمنام امام زمان
مهمترین نیاز انسان بعد از اکسیژن ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

مهمترین نیاز انسان بعد از اکسیژن

در کشوری که آب و غذا و مسکن و آزادی و بهداشت و آموزش در سطحی ایده آل و آرمانی تامین شده باشد ولی هرج و مرج و ناامنی، اجازه ی استفاده از این نعمت های الهی را به ساکنان آن کشور ندهد؛ همه ی این امکانات بدون ارزش خواهند بود.