چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ Wednesday, 28 February , 2024
لیست بیمه
کارفرمایان ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارفرمایان ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان قم به کارفرمایان توصیه کرد ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند.