پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 22 February , 2024
مدیریت منابع انسانی
کتاب راهنمای کاربردی مدیریت منابع انسانی منتشر شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت منابع انسانی منتشر شد

کتاب «راهنمای کاربردی مدیریت منابع انسانی» به قلم  مایکل ارمسترانگ و استفن تایلور و با ترجمه ابوالفضل سهرابی وارد بازار نشر شده است.