شهروندان همت کنند، کرونا دوباره اوج می‌گیرد!
شهروندان همت کنند، کرونا دوباره اوج می‌گیرد!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در بازدیدهای صورت گرفته در ایام نوروز از سطح شهر، متاسفانه به دلیل ساده انگاری و سهل انگاری از سوی عموم همشهریان و نیز مسافرین و زائرین گرامی، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و اصول فاصله گذاری به زیر 40% رسیده است

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیدار قم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفته است: در بازدیدهای صورت گرفته در ایام نوروز از سطح شهر، متاسفانه به دلیل ساده‌انگاری و سهل‌انگاری از سوی عموم همشهریان و نیز مسافرین و زائرین، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و اصول فاصله‌گذاری به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

بر اساس آنچه در سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان قم و به نقل از دکتر سیامک محبی آمده، وی خاطرنشان کرده است: با توجه به وضعیت رعایت پروتکل‌ها و شرایط شکننده بیماری، در صورت عدم رعایت الزامات فاصله‌گذاری و عدم استفاده از ماسک، هر لحظه امکان افزایش موارد بیماری و ورود به پیک جدید بیماری وجود دارد.

محبی همچنین از همشهریان و زائرین خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و یا مشاهده عدم رعایت پروتکل‌ها، موارد را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند تا توسط بازرسان مرکز بهداشت مورد پیگیری قرار گیرد.

البته مشخص نیست وقتی در آغاز، سخن از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان و زائران به میان آمده، چگونه از همان افراد متخلف خواسته شده موارد خلاف را گزارش کنند!

  • نویسنده : صدرالدین فلاح
  • منبع خبر : معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان قم